Zondag 23 maart

Zondag 23 maart, de vierde lijdenszondag, luisteren we naar Joh. 12:23-33 en is het thema: De Gekruisigde trekt. Een thema is het met dubbele betekenis. Een thema ook dat hopelijk door jong en oud die ochtend aan den lijve wordt ervaren! In deze dienst bereiden wij ons voor op de viering van het avondmaal en wordt de doop bediend aan Mason Philip Damad, Victoria Jozina Maria Eleonora Heijink, Norah Joanne Tanis. Samen met de ouders mogen wij ons opnieuw verbazen over Gods genadig omzien…

Related Posts

Leave a Reply