Verslag NoorderPodium 7 november 2013

Het NoorderPodium organiseerde op 7 november 2013 een avond voor de Jordaan met als thema:

Mijn geluk ≠ Ons geluk?

Samen met 10 mensen uit de Noorderkerk en zo’n 40 mensen die wonen en werken in de Jordaan gingen we in gesprek over bovenstaand thema onder leiding van Ben Hendrix. Ben vertelde over zijn geboortejaar 1964, het jaar waarop zwarte Amerikanen voor het eerst mochten stemmen in hun land. Op zijn vijfde mocht hij naar een blanke school, maar dat werd in zijn omgeving niet gepruimd. Op zijn eerste schooldag stonden mensen van de Ku Klux Klan en vele ouders hem op te wachten terwijl hij met zijn vader in de schoolbus zat. Hij voelde de grote dreiging toen ‘een van die clowns met die puntmutsen’ op zijn nieuwe overhemd spuugde en werd bang. Hierop antwoordde zijn vader dat juist die mensen bang waren voor hem. Zij wisten dat als hij als zwarte jongen naar school zou gaan, dat hij dan net zoveel kansen zou krijgen als zij.

Na deze indrukwekkende inleiding vertelde Ben Hendrix iets over de zogenaamde piramide van Maslow. Daaruit kunnen we leren dat mensen allereerst verlegen zijn om eten en drinken, daarna om een gevoel van veiligheid, vervolgens de sociale contacten die men wil opdoen. Als vierde zoeken we erkenning en als laatste zoeken we een bijdrage te leveren aan anderen.

Aan de hand van de volgende stellingen ging het publiek met elkaar in gesprek: “Mijn geluk is belangrijker dan dat van de buurt”, “Voor mijn geluk is carrière belangrijker dan relaties”, “Geluk is vrij zijn van alle verplichtingen” en “Ik ben gelukkig als ik de zin van dit leven weet”.

Na de pauze legde Ben Hendrix uit dat wij mensen naar zekerheid zoeken in ons leven (verzekering, geloof, kerk, vast contract), maar tegelijkertijd ook onzekerheid (het avontuur, de voetbalclub, reizen, zelfstandig ondernemerschap). Het is erkenning krijgen maar ook een bijdrage leveren. Als we op 7 november 2014 weer met dezelfde groep bijeenkomen in de Noorderkerk, wat hebben we intussen gedaan om het geluk van de buurt te bevorderen? We gingen daarover in gesprek in vier groepen om 1 antwoord per groep op te schrijven. Alle groepen waren aan het einde van de avond opvallend eensgezind: Het gaat om de ontmoeting met de ander. Een bezoek aan de buren, groeten op straat, ontmoetingsbijeenkomsten in de Noorderkerk, ‘nabuurschap’. We gaan op een later moment opnieuw bijeenkomen met de groep om te kijken hoe een ieder hieraan zijn of haar invulling heeft gegeven.

Related Posts

Leave a Reply