Zondag 8 september

Zondag 8 september worden we samen geroepen onder het Woord van onze God en aan de tafel van Christus. Royaal worden we van Hogerhand onthaald met woorden van genade, met brood en wijn. Een moment om waarop we ons te goed mogen doen aan het Zijne… aan Zijn liefde en trouw… aan Hem zelf. Daarna moest Abraham weer gewoon verder. Net als wij. De verkondiging sluit erbij aan. In de ochtend luisteren we naar Gen. 14:19-20a met als thema Gezegend tafelen en in de avond luisteren we naar vs. 20b-24 met als thema Een veelzeggend vervolg.
Tot ziens bij Hem thuis…!

Related Posts

Leave a Reply