Pasen

Goede Vrijdag…
Dieptepunt en hoogtepunt!
Onze weerzin en Gods erbarmen komen tot een climax in de Gekruisigde.
Elke keer weer ontregelt het mij. Sta ik verstomd en versteld.
Ik zie ernaar uit dit geheim met velen te delen
en ons samen te laven aan Zijn liefde…
Welkom om 19.30 uur in de Noorderkerk.
Tekst: Luk 23:44,45
Thema: Met schrik vrij…

Eerste Paasdag…
Dag van overwinning
op al wat ons eronder houdt
tot en met de dood zelf….
Dag van vrede en vreugde,
die leven geeft en toekomst belooft…
Dag ook waarop 10 mensen belijdenis van hun geloof afleggen
van wie er bovendien één op haar 50ste wordt gedoopt.
De jongste is 18 jaar, de oudste is 77 jaar.
Zes van hen hadden een paar jaar geleden niks of amper iets met God.
Vier van hen zijn van jongs af aan al meer met Hem vertrouwd geraakt.
Het tweede is niet minder bijzonder dan het eerste.
Ze danken het in ieder geval stuk voor stuk
aan Gods Geest die hen inwon en overtuigde.
Samen zien we uit naar een dienst
waarin de Opgestane Zelf
in de kracht van Zijn Geest
van Zich laat horen…
De dienst begint om 10.00 uur
Tekst: Rom 8:11
Thema: Gewekt tot leven!

Verrassende en vreugdevolle Paasdagen!

Dominee Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply