Een nachtmerrie of een droom? Daar gaat het zondagmorgen over aan de hand van Daniël 2.
Koning Nebukadnessar van Babel was er helemaal van ondersteboven. Had geen rust voor hij wist waar dit over ging…. (audio)

Jezus hele leven wordt in de apostolische geloofsbelijdenis (de oudste christelijke belijdenis van de kerk) samengevat in het zinnetje ‘die geleden heeft’.
Klopt dat wel. En zo ja, hoe zit dat dan? En wat hebben wij daaraan? Wie er meer van wil weten is welkom in de avonddienst (video / audio).

Related Posts

Leave a Reply