Staande blijven in Babel

Staande blijven in Babel, dat is het thema voor zondagmorgen.
We luisteren samen naar het verhaal van Daniël 3, dat in de komende week op de wijkkringen besproken zal worden.
Drie mensen buigen niet… bewegen niet mee. Ondanks het uitdrukkelijk bevel van de koning van Babel én de dreiging van een brandende oven.
Wat is het echte wonder van dit verhaal? Dat ze uiteindelijk ongedeerd uit het vuur komen of..?

In deze dienst noemen we ook de namen van hen die ons in het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn.
Wij gedenken hen voor Gods aangezicht en bidden voor degenen die een geliefde verloren

Related Posts

Leave a Reply