Een soort Alpha-cursus, maar dan net even anders.

Christianity Explored

Op woensdag 19 oktober starten we de cursus Christianity Explored. Het heeft veel weg van de bekende Alpha-cursus. Het mooie is echter dat hier gebruik gemaakt wordt van één evangelie, dat van Markus, om duidelijk te maken waar in het christelijk om gaat. Het is vooral bedoeld voor hen die graag wijzer willen worden van God en Jezus. We komen om de twee weken op woensdagavond bij elkaar van 20.00 tot 21.30 uur, in totaal 10 keer. Het staat open voor alle leeftijden. Mensen die eerder meededen, ervoeren het als een verrassende ontdekkingstocht! Misschien heb je in je eigen netwerk mensen, die mogelijk belangstelling hebben. Wil je die hier dan op wijzen? Je kunt als meelevend gemeentelid ook meedoen. Als coach van iemand die je meeneemt. Of gewoon omdat je het boeiend vind zo’n cursus een keer mee te maken en met anderen te praten over de basale dingen van het geloof. De christianity explored begint om 19.45 uur met koffie en thee.

Locatie: Noorderkerk, achteringang (even aanbellen).

(de andere data zijn: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 29 februari en 14 maart 2012)

 

Related Posts

Leave a Reply