Kringen

Kringen

De kringen vormen de kleine groepen van 5 tot 15 deelnemers binnen de Noorderkerk. Daar ontmoeten we elkaar, spreken we over geloven en leven als christen en zien we ook naar elkaar en anderen om. De kringen zijn samengesteld per wijk of regio. Op dit moment zijn er twaalf kringen, verspreid over heel Amsterdam en de omliggende gemeenten. De kringen vinden plaats in de week na de Kringpreek. Deze vormt de basis voor de gesprekken op de kringavond. De Kringpreken staan gepland op 17 sept 2023, 15 okt, 12 nov, 10 dec, 14 jan 2024, 11 feb, 17 mrt, 14 april, 12 mei en 9 juni.

In seizoen 2023-2024 staat het Bijbelboek Nehemia centraal. Thema is ‘In de steigers: kwetsbaar en volhardend leven als christen in chaotische tijden’. We gebruiken dit jaar geen bijbelstudieboek. Wie wil, kan een van de volgende boekjes aanschaffen voor extra informatie en inspiratie:
– J.W. Verboom, Drama, spanning en vernieuwing (Artios Bijbelstudies, 2019)
– Max Lucado, Ezra en Nehemia (Lessen voor het leven 2020)
– John Goldingay, Ezra, Nehemiah, and Esther for Everyone (Old Testament for Everyone 2013)

Wil je meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met de kringencoördinator Elzbeth Oomen, 06-14324117, elzbethoomen@gmail.com