Noorderlijke ingang

Tekst boven de noordelijke uitgang

Boven de noordelijke uitgang is een herdenkingstekst geplaatst van de legging van de eerste steen geplaatst tot aan de ingebruikname van de kerk:

Tot oefeninge van de Christelycke Religie, is dese Noorder-kerck ghesticht:. Ano M.DC.XX den XV Juny den eersten steen gheleydt; Ano M.DC.XXIII volmaeckt: ende op paeschdach de eerste predicatie ghedaen.

Daaronder is het wapen van Amsterdam te zien.

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply