Doophek

Doophek

Waar u op dit moment staat was vroeger de zogenaamde dooptuin gelegen. Uiteraard was dit geen echte tuin, maar zo heet de ruimte rond de preekstoel in een protestantse kerk. Hierbinnen bevond zich het doopvont en vond de doop van de kinderen van de kerkgangers plaats.

Ook de Noorderkerk had zo’n dooptuin. Deze was indertijd afgebakend was door een hek en is in 1941 verwijderd nadat de Noorderkerk weer geschikt was gemaakt voor de protestantse erediensten. Wat rest zijn de koperen bogen die u links en rechts van de kansel tegen de muur ziet hangen en de koperen lessenaar die sinds de restauratie van de jaren ‘90 weer in gebruik is genomen. Deze lessenaar is in 1844 geschonken door de gecommitteerde Hendrik Backer Huygens ter gelegenheid van de toenmalige restauratie van architect P.J. Hamer. Zij werd gebruikt door de voorzanger die de gemeente begeleidde bij het zingen voordat er een orgel in de kerk aanwezig was.

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply