‘Dit moet iedereen weten!’

We ontmoeten elkaar eens in de twee weken. Ze komt dan in de Noorderkamer, naast de Kapel, en samen lezen we uit de Bijbel. Ze zit boordevol vragen, ze is namelijk nog maar relatief kort geleden tot geloof gekomen. Het is geweldig om te zien hoe veel honger ze heeft. Elk antwoord dat ik geef, leidt tot minstens twee nieuwe vragen. Hoe praat je met God? Kan iedereen de kracht van de Geest ervaren? Jezus en God, zit daar eigenlijk verschil tussen? Wat betekent ‘Christus’? Hoe loof je God? Waarom lezen christenen het Oude Testament? Waar vind je christelijke muziek? Hoe ga je als christen om met je emoties?

Vooral dat laatste is voor haar een grote vraag. Ze is namelijk compleet vastgelopen in al haar emoties. Ze heeft een heel leven achter zich, waarin ze ondergedompeld is in New Age, in allerlei religieuze stromingen en mindfullness. En dat heeft geen prettige uitwerking gehad, zowel fysiek als mentaal. Ze zat helemaal aan de grond, verkrampt lag ze op bed en kon niets. Totdat ze Jezus leerde kennen en een bediening van gebed en genezing ontving. Het bevrijdde haar. Ze voelde de kwade machten uit haar stromen. Ze getuigt: ‘God heeft macht. Hij geneest. En dat doet Hij door allerlei mensen heen. Zo veel mooie ontmoetingen gehad met mensen die me verder wilde helpen. Ik ben daar dankbaar voor.’

Als we er samen op terugkijken, constateren we dat ze helemaal leeg was. Als een auto die zonder benzine was komen te staan. Binnen New Age en alles wat ze daarin gedaan heeft, werd ze voortdurend op zichzelf geworpen. Ze moest naar binnen, naar zichzelf, naar haar innerlijk kind. Ze moest zichzelf accepteren, met zichzelf in het reine komen, ze moest haar innerlijke kracht aanspreken. Alsof je tegen die lege auto zegt: ‘Pers het laatste beetje energie uit je tank!’ Maar als je zonder benzine staat, heb je niets om uit jezelf te halen. Dan moet je gewoon zo snel mogelijk langs een pomp. En dat heeft ze in Jezus gevonden. Een bron van kracht in onze zwakte. Een bron van licht in onze duisternis. Niet wij hoeven onszelf te accepteren, te reinigen, of op te laden. Hij doet dat!

Leeg kwam ze binnen. Vandaar die honger. Ze had de bron gevonden en nu voedt ze zich ermee. Maar die emoties blijven een trigger. ‘Daar pakken ze me op!’, zo zegt ze. Want juist om met al haar emoties om te gaan, kwam ze bij al die spirituele stromingen binnen. En daarom lezen we nu al een paar keer Bijbelgedeelten die ons helpen om te gaan met emoties.

Woede bijvoorbeeld. We lezen psalmen waarin woede wordt uitgesproken richting God, soms zelfs met de meest verschrikkelijke verwensingen. Ze kijkt me wat vreemd aan. ‘Je mag toch niet boos zijn? Je moet je vijanden toch liefhebben? Ik dacht dat alle religies daarin wel overeenkwamen. Bij New Age leerde ik ook om liefde te sturen naar die innerlijke boosheid. Liefde die ik niet had…’ Dat was precies het punt. Je moet iets doen, wat je niet kan. Iets sturen, wat je niet hebt. En wat leverde het op? De woede bleef. Je onderdrukte het hooguit. En van binnen ging het etteren, ontsteken en maakte je helemaal kapot.

De Bijbel is veel reëler. Die boosheid zit er. En boosheid is niet perse een negatieve emotie. Je bent immers door God geschapen – ook met al je emoties. Er kan een hele goede kant zitten aan boosheid. Het kan een roep zijn om recht. Een heilig besef dat hoe deze wereld in elkaar zit, of hoe jij of een ander nu behandeld wordt, niet strookt met hoe God het bedoeld heeft. Natuurlijk kan er ook een verkeerde kant aan boosheid zitten, vanuit egoïsme bijvoorbeeld. Het kan ook destructief zijn, voor jezelf en voor de ander. Maar het heilzame van de Bijbel is dat God zegt: ‘Gooi het er maar uit! Breng alles maar bij Mij. Je roep om recht beantwoord Ik. En je onterechte boosheid verzoen Ik. Je hoeft die afweging niet zelf te maken. Lucht maar gewoon je hart. Ik weet er wel raad mee!’

Ze kijkt me stralend aan: ‘Dat is fijn! Dan heb je een adres voor je boosheid. Dat lucht op. Dan blijft het ook niet van binnen etteren… Dat zou iedereen moeten weten!’ … dus bij deze: nog lang niet iedereen, maar in ieder geval weet jij als lezer van deze blog dit nu ook. 😉

Related Posts

Leave a Reply