Ds. Dick Wolters

Nieuwe Pionier-predikant bij de Noorderkerkgemeente

Als kerkenraad zijn we verheugd u te mogen mededelen dat ds. Dick Wolters het beroep tot predikant met een bijzondere opdracht om werkzaam te zijn bij de Noorderkerk in Amsterdam, heeft aangenomen. Eind februari heeft de sollicitatiecommissie, in overleg met onze partners IZB en PKA, één kandidaat heeft voorgedragen. De kerkenraad is unaniem akkoord gegaan met deze voordracht en heeft dit voorgelegd aan de algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam. Die heeft na haar vergadering van 23 maart het beroep officieel heeft uitgebracht. Ds. Wolters heeft dit beroep aanvaard. Onze nieuwe pionier-predikant, Dick Wolters, is op dit moment predikant in Hervormde gemeente Vollenhove.

Dick (41 jaar) was hiervoor predikant bij de Hervormde Gemeente in Vollenhove. Daar legde hij zich in het bijzonder toe op Vorming & Toerusting, het jeugdwerk en ‘kerk & dertigers’. Hij wordt als IZB-predikant verbonden aan de Noorderkerk op zondag 6 juni. Bij Huis voor ziel volgt hij Paul Visser op, die naar Rotterdam is vertrokken. Met Huis voor de ziel richt de Noorderkerk zich al enkele jaren met succes op jonge doelgroepen en de buurt, de Jordaan. Een van de spraakmakende activiteiten in de tijd voor corona was God op de gracht: verdiepende gesprekken met o.a. jonge filosofen. Dick wil dit werk graag voortzetten en uitbreiden. Hij ziet zeker kansen voor de kerk in het centrum van Amsterdam en heeft veel zin in zijn nieuwe taak: “Ik ben onder de indruk geraakt van alles wat er al gedaan wordt en van het verlangen dat ik bij velen heb geproefd. God is bezig. Hij gaat vooraan. En wij mogen in zijn voetspoor meewerken binnen zijn Koninkrijk. In dat geloof en in het vertrouwen op Gods Geest ben ik van harte bereid om me in te zetten binnen deze beweging.”.

Ds. Wolters is op zondag 18 april 2021 in de morgendienst voorgegaan in de Noorderkerk als eerste kennismaking. Op 6 juni 2021 is hij bevestigd en heeft hij zijn intrede gedaan als predikant in de Noorderkerkgemeente.

We danken God dat Hij ds. Wolters op ons pad heeft gebracht en hem de vrijmoedigheid heeft gegeven om, samen met zijn gezin, de stap naar Amsterdam te willen maken. We zien uit naar zijn komst in juni.

Zie ook het bericht op de website van de IZB.

Ds. Wolters is bereikbaar via dick.wolters@noorderkerk.nl

Related Posts

Leave a Reply