Uitnodiging intrede-viering van ds. Johan Visser 10 september 2017

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Wijkkerkenraad van de Noorderkerkgemeente nodigen u uit tot het bijwonen van de bevestiging en intrede als gemeentepredikant van de Noorderkerk van

ds. Johan Visser

In de kerkdienst, die plaatsvindt op D.V. zondag 10 september 2017 om 10.00 uur in de Noorderkerk aan de Noordermarkt 48 te Amsterdam, zal hij, na bevestigd te zijn door zijn schoonvader ds. J. Westland, intrede doen.

De bevestiging van de nieuwe gemeente-predikant betekent de formele start van dr. Paul Visser als pionierpredikant voor de Noorderkerk. Hij zal daartoe in deze dienst worden ingezegend.
We hopen u in deze vreugdevolle dienst te mogen begroeten.

Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam
Rijk van Ark, voorzitter
Julia van Rijn, scriba

Namens de Wijkkerkenraad van de Noorderkerkgemeente
Maarten van Duijn, voorzitter
Michiel Dumont, scriba

Download de uitnodiging

 

Related Posts