Geloof – 3

Dit is alweer de laatste Bijbelstudie over ‘geloof’.

Vorige week heb je gelezen over geloofshelden in Hebreeën 11. Wat sprak jou het meeste aan?

Op welke momenten van je leven heb jij heel veel geloof nodig gehad?

Geloof is niet alleen een vrucht van de Geest, het is ook een gave van de Geest. Lees maar 1 Korinthe 12:1-11. Waar lees je dat ook geloof een gave is?

Krijgt iedereen de gave van het geloof?

De Heilige Geest kan je dus geloof kant en klaar geven, of het in je laten groeien. Het verschil tussen een vrucht en een gave van de Geest is het verschil tussen een appel aan een appelboom (vrucht) en een bal in een kerstboom (gave). De vrucht groeit langzaam en heeft wortels nodig, maar de bal wordt gewoon in de boom gelegd.

Geloof als (extra) gave naast het vertrouwen dat iedere gelovige heeft, heeft in 1 Korinthe 12 met name te maken dat je geloof krijgt voor een bepaalde zaak die logisch gezien onmogelijk is, in het licht van een specifieke belofte

Dit zien we terug in het leven van Abraham. Lees bijvoorbeeld Genesis 15:1-6. Weet je nog wat God Abraham van te voren beloofd had?

Abraham is hier inmiddels halverwege de tachtig, en er is nog niets gebeurd. Wie, denkt Abraham, zal nu alles van hem erven?

Wat zegt God daarover? (Vers 4)

Wat laat God aan Abraham zien?

Gelooft Abraham God?

Hier staat in het Hebreeuws een vorm van het werkwoord aman, ‘betrouwbaar zijn’, dat in deze vorm ‘geloven’ of ‘vertrouwen’ betekent. Ons woord ‘amen’ is hiervan afgeleid. ‘Amen’ betekent eigenlijk: ‘zeker!’ – het is een oude Hebreeuwse formule waarmee mensen aangaven dat ze een verklaring aannamen. Dan moet je wel degene dit iets verklaart vertrouwen.

Geloven staat of valt met de betrouwbaarheid van God. Heeft Abraham al zijn nageslacht gezien?

Heeft Abraham zo’n groot nageslacht gekregen – heb jij dat gezien?

Het kan dus zijn dat er in je leven iets gebeurt dat je zelf niet begrijpt, omdat het niet lijkt te rijmen met wat God belooft. Maar juist dan komt het op geloven aan – erop vertrouwen dat God betrouwbaar is.

Als je dat volhoudt, kun je aan het eind van je leven zeggen wat Paulus zei:

2 Timotheüs 4:7. Leer deze tekst uit je hoofd deze week.

Bid elke dag: Jezus, Uw geloof in mij.

Veel zegen!

Related Posts