Goedheid – 4

We hebben tot nu toe gezien dat God goed is, en dat Hij goed is voor ons, al verdienen we het niet, en dat Hij verwacht dat wij goede werken doen, en ook goed zijn voor anderen, ook als zij dat niet verdienen. Dat kunnen we alleen door de goedheid die Hij in ons ontwikkelt.

Hoe goed is God?

Kijk eens naar Exodus 33:12-23. Mozes wil graag de heerlijkheid van God zien.

Wat heeft God eerder al tegen Mozes gezegd? (Vers 12)

Wat vraag Mozes aan God? (Vers 13)

Wil God aanvankelijk met Mozes meegaan? (Vers 14)

Waar doet Mozes een beroep op om God van gedachten te doen veranderen? (Vers 16

Waarom besluit God het te doen? (Vers 17)

Dit is weer hetzelfde argument als in vers 12! Is het trouwens niet goed om te weten dat ook wij genade hebben gevonden in de ogen van God, door het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus voor ons, en dat Hij ons ook bij onze naam kent? Dat betekent dus dat God ook met ons

Dan vraagt Mozes iets bijzonders: (Vers 18)

Nu begint vers 19 in de vertaling met ‘maar’, maar dat klopt niet. In het Hebreeuws staat er gewoon ‘en’, dus het gaat niet om een tegenstelling. Wat belooft God nu? (Vers 19) Hij zal al Zijn ………………………………………….. bij Mozes voorbij laten komen.

Zijn goedheid is dus Zijn heerlijkheid, God heilige tegenwoordigheid, oftewel: dat is Hijzelf, helemaal. God is één en al goedheid.

We hebben al gezien dat God ook van ons verwacht dat we goede werken doen. Wat precies? Dat staat in Micha 6:8.

Dit is zo’n mooie tekst. Schrijf deze tekst maar helemaal uit.

Hoe zou je dit in je eigen woorden zeggen?

Sla nu tenslotte nog 2 Timotheüs 3:16 en 17 op. Wat lees je hier over de Bijbel?

Die is door …………… ingegeven.

Waar is de Bijbel nuttig voor? (Vers 16)

Dan wordt de mens …………………………………… en volkomen toegerust tot …

Laten we God danken voor zijn Woord en voor Zijn Geest, die samen in ons Gods eigen goedheid willen ontwikkelen.

Leer deze week deze Bijbeltekst uit je hoofd: Micha 6:8 (zie hierboven).

Bid elke dag: Jezus, Uw goedheid in mij.

Veel zegen!

Previous PostNext Post

Related Posts