Brood en Wijn

Zondagmorgen staat de tafel van genade aangericht. In al ons tekort worden we genodigd om ons te goed te doen aan de overvloed die Christus ons heeft bereid en als Gastheer maar wat graag aan ons kwijt wil. In de verkondiging voorafgaande aan de viering luisteren we naar Hand. 13:6-13. Het thema is: Tegenstem en sprekend teken   

Zondagavond is de tweede leerdienst in aansluiting op de kringen rond het thema: Woorden geven aan je geloof – leren luisteren. Van verschillende kringen kreeg ik de nodige vragen en gedachten aangereikt die ik zal verwerken in de preek. Ik hoop en bid dat het ons allen verder helpt…

Met het oog op de viering van het avondmaal geef ik de dichtregels door die Henny Zegers mij deze week mailde. Ter bezinning en bemoediging. 

Brood en Wijn

Tafel van liefde en verlangen
Tafel van hoop en overvloed
Gastheer U wilt ons ontvangen
U schenkt de wijn: Uw liefdesbloed
Een stukje brood: teken van leven
Uw Lichaam heeft U ons gegeven
Uw kruis, U werd het Offerlam
Lam, dat de zonde op zich nam

U bent de wijnstok, wij de ranken
U Levend Brood in hongersnood
Laat ons voor Uw tafel danken
Een gastmaal vol geheimenis
Uw Woord – Uw Wijn – Uw Brood
Wij zijn de gasten aan Uw dis
Zonder prijs mogen wij komen
Om niet schenkt U vergiffenis

Stil blijf ik aan Uw voeten zitten
Vader, Zoon en Heilige Geest
In storm en onweer en bij regen
Uw liefde blijft het allermeest

Henny, 22 oktober 2015

Related Posts

Leave a Reply