Zondagmorgen 3 mei

Zondagmorgen 3 mei lezen we het laatste hoofdstuk uit de eerste brief van Petrus. Een veelzeggend slot, waarin Petrus zijn lezers nog een paar belangrijke dingen op het hart drukt. Het thema is ‘De gemeente: kudde van God en prooi van de boze’. We hopen elkaar te ontmoeten om samen de stem te horen van onze Herder.

Ik geef een column door van Marjon, die ze schreef in het licht van Bevrijdingsdag. Het motto is dit jaar: Vrijheid vier je samen. Begint dat niet met te luisteren naar elkaar…?

Vrijheid met 17 miljoen op 41.526 vierkante kilometer

5 mei. Een lustrum jaar dit keer. We pakken groots uit. Om samen onze vrijheid te vieren. Met 17 miljoen Nederlanders op 41.526 km2.

Ik kijk terug op afgelopen jaar. En zie dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Jouw vrijheid staat zomaar op gespannen voet met mijn vrijheid. Met 17 miljoen Nederlanders op 41.526 km2.

We zochten de grenzen van vrijheid van meningsuiting op. Debatteerden en discussieerden heel wat af. De rechter moest er aan te pas komen. Om de grenzen te bepalen. Voor 17 miljoen Nederlanders op 41.526 km2.

Ik luisterde naar alles wat werd gezegd. En dacht na over wat niet werd gehoord. En vroeg me af hoe het met de ‘vrijheid om te luisteren’ stond. Bij 17 miljoen Nederlanders op 41.526 km2.

Vrijheid om te luisteren. Achter stellige overtuigingen. Naar het verhaal, de angsten, frustratie, hoop en pijn. Naar de ander als mens. Die iets van het leven maakt. Als een van de 17 miljoen Nederlanders op 41.526 km2.

Een hele oefening dat luisteren. Eigen angsten, frustraties, hoop en pijn zitten me zomaar in de weg. Maar ontdek ik juist niet daarin, dat ik meer gemeen heb met jou? En die andere 17 miljoen Nederlanders op 41.526 km2 ?

Marjon Visser, www.deluisteracademie.nl

Related Posts

Leave a Reply