Zondag 26 april

Zondagmorgen, de derde zondag na Pasen, lezen we verder uit het evangelie van Mattheüs en leggen de vinger bij de verzen 16 en 17. De Opgestane komt de Zijnen nabij op de afgesproken plek. Een veelbelovend teken!

Zondagavond ontdekken we met elkaar wat Jezus bedoelde toen Hij ons leerde bidden ‘Uw wil geschiede…’ Het betekent in ieder geval iets anders dan wat er op het eerste gehoor van gemaakt wordt. We zien uit naar elkaar en de krachtige doorwerking van Gods Geest!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply