Zondag 8 maart

Zondag 8 maart luisteren we naar het lijdensevangelie en gedenken we de dood van Christus bij brood en wijn. In de ochtend staat Mat. 26:1-5 centraal met als thema ‘Jezus heeft de regie’ en in de avonddienst laten we ons leiden door Mat. 26:6-13 met als thema ‘Een veelzeggend gebaar’. Ter voorbereiding geef ik woorden door die me vandaag door Henny Zegers werden aangereikt

Een geheimenis

Een stukje brood Een slokje wijn Dat mag voor ons voldoende zijn U heet ons welkom aan Uw dis Een groot geheimenis Vader – Abba enkel liefde

Een stukje brood Een slokje wijn Dat mag ons tot vergeving zijn Verzoening zo volkomen groot U gaf zichzelf tot in de dood Wij mogen onze angst verliezen Christus – Heiland enkel liefde

Een stukje brood Een slokje wijn Dat mag voor ons ten leve zijn Leven van U de Opgestane Totdat U komt in heerlijkheid Uw liefde ons voorgoed bevrijdt Geest van genade enkel liefde

Samen zien we uit naar gezegende diensten waarin de levende Christus met ons Zijn liefde deelt….

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply