Zondagmorgen 1 maart

Zondagmorgen 1 maart vervolgen we de lezing uit de brief van Petrus, geschreven aan gelovigen die verbonden aan Christus hun weg moesten zoeken in een wereld die daar niks mee had. Actueel tot en met dus! Deze ochtend lezen we 1 Petrus 4:1-11. De inhoud haakt aan bij de lijdenstijd en past ook goed bij de (voorbereiding op de) viering van het avondmaal. Thema van de preek is: Herinneren en vooruitzien.

In deze dienst stellen zich opnieuw een aantal nieuwkomers voor. Reden tot dankbaarheid! Bas en Diana Damad nemen afscheid in verband met hun verhuizing naar Utrecht. In aansluiting op de dienst hebben we een gezamenlijke maaltijd, in het NT heel mooi ‘liefdesmaal’ genoemd.

We zien uit naar elkaar en naar de nabijheid van Gods Geest…

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply