Meer dan ik had durven dromen

We waren er best een beetje onzeker over. Dit jaar hadden we besloten om op kerstavond twee kerstnachtdiensten te houden. Dit vanwege de grote toeloop de afgelopen twee jaar, waardoor mensen op ongelukkige plaatsen terecht kwamen in de kerk, waar het slecht te zien en te horen was, en we zelfs mensen moesten terugsturen. We vonden het niet goed om mensen in de Jordaan breed uit te nodigen en hen vervolgens ‘nee’ te moeten verkopen. Maar ja, als dan eenmaal de flyers zijn verspreid en de posters zijn opgehangen in de café’s houd je toch je hart een beetje vast. Gaat het wat worden? Je droomt van 2 keer een volle kerk. Maar is dat realistisch? De eerste dienst van 20.00 uur zat tjokvol met zo’n 500 mensen. Net als in andere jaren. Prachtig! Tegelijk denk je dan: hoe moet dat nu met die tweede dienst? Maar tot mijn stomme verbazing kwamen de mensen vanaf 21.30 uur weer toestromen. Het bleef maar doorlopen. En rond 22.00 uur zat de Noorder opnieuw helemaal vol. Daarme waren er in totaal zo’n 350 mensen meer dan vorige jaren! Je droomt er wel van, maar als het dan werkelijkheid blijkt te worden, sta je stom verwonderd. Blij verrast om al die Amsterdammers te zien, die je anders niet ziet. Het mooiste van alles was de intense aandacht. Voor de prachtige muziek. Maar niet minder voor het evangelie van ‘het Kind van Gods dromen’. Velen bedankten ervoor bij de uitgang. Op mij beurt heb ik God er op mijn blote knieën voor gedankt. En droom ervan dat de Geest op het gehoorde doorgaat. Tot heil van Amsterdam…

 Ik besluit met een kerstgedachte, om mee te nemen in 2015

Kind van Gods dromen
In de nachtmerrie
van het hier en nu,
dringen dromen
zich op

Onstuitbaar
blijven ze komen
Dromen
aan wat was
en hopelijk eens wordt

Maar alle gedroomde dromen
blijken louter bedrog te zijn
Wreed verscheurd
door harde feiten
wrede daden
bitterheid
en pijn

Tegen het zichtbare in
is God ook blijven dromen
van wat Hem voor ogen stond
en van een nieuw begin

Het is ervan gekomen
Gods droom werd vlees en bloed
in een geboren Kind,
die Ene van Gods dromen
in wie ik mij hervind

Als mens
verzoend en wel
temidden van misère
droom ik van andere tijden:
bevrijden
zal Hij mij

En met mij
heel de aarde,
engelen zingen het luid.
Ik kan gerust gaan slapen
en wrijf mijn ogen uit…
(Paul Visser, geschreven rond kerst 2014)

Een dankbare dominee, Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply