Zondag 30 november

Zondag 30 november, de eerste advent, gaat David van der Meulen, onze leervicaris, voor in de ochtenddienst. Het is tegelijk de afsluiting van zijn stage-periode in de Noorder. Zelf moet ik ’s ochtends in Katwijk preken i.v.m. het uitgebrachte beroep. In de avonddienst lezen we hoofdstuk 16 uit de Openbaring van de levende Christus aan zijn wereldwijd gemeente. Zeven schalen worden leeggegoten. Het thema luidt: We vragen erom…  Welkom, als je meer wilt weten over ‘het hoe en wat’.

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply