Zondag 29 juni

Zondag 29 juni wordt het evangelie niet alleen verkondigd maar worden de genade en liefde van Christus ook door brood en wijn uitgedeeld. Wij danken De Levende dat Hij zo onder ons wil komen en bidden dat wij ons hart eraan op zullen halen.  In beide diensten luisteren wij naar het gebed dat Hij voor ons bidt. In de ochtend naar Joh. 17:1-12 met als thema Opgetild en in de avonddienst naar Joh. 17:13 e.v. Met als thema Neergezet. We zien naar elkaar uit…!

Paul Visser

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply