7 keer 7

Deze bijdrage schreef ik met het oog op 7 keer 7 in het Nederlands Dagblad van maandag 23 juni. De vraag was: Wat is ter zake en wat kunnen wij achter ons laten als we denken aan het christendom van de toekomst 

Ik ben Paul, predikant in de Noorderkerk (PKN) in Amsterdam, al bijna 32 jaar gelukkig getrouwd met Tine, die tevens mijn partner is in ‘Gods business’ en met wie ik geniet van drie prachtige volwassen kinderen, die zich  ieder op een eigen wijze (de oudste met partner in Malawi) geroepen weten om ten dienste van het Koninkrijk van God hun talent in te zetten in deze wereld. Ik woon en werk nu 16 jaar in de stad: eerst 12 jaar in Den Haag en sinds 2010 in Amsterdam. Dat doet iets met je. Al scherper ontdek ik dat God anders is dan vaak binnen de kerk is en wordt gedacht. Hij duikt op in een context waar Hij wordt verworpen, in een wereld die Hem afdankt. Die steeds terugkerende ervaring – waarover ik me in toenemende mate  verbaas – leert me de Schrift anders lezen. Ik ontdek dat God ook daar vanaf de eerste bladzijde op die wijze onder ons is. In een liefde die zich laat vertrappen en toch niet van ophouden weet. Wat mij betreft moet dit geheimenis veel duidelijker voor het voetlicht komen. Dit is het verhaal wat ik in allerlei toonaard met mensen wil delen, waarbij het niet meer uitmaakt wie je voor je hebt, kerkelijk of onkerkelijk. Is het kenmerkende van de Levende ook juist niet dat Hij ‘zonder onderscheid van de persoon’ te werk gaat? Telkens merk ik dat als het lukt hierover in gesprek te komen, het mensen nieuw te denken geeft. Daarmee wordt tegelijk ook duidelijk wat ik hoe langer hoe liever achter me laat: een te massief en gesloten kerkelijk instituut waarbinnen het evangelie wordt opgesloten om  alleen gedeeld te worden met ‘insiders’ en waardoor de dynamiek van Gods zoekende liefde wordt verlamd. Ik zet daarmee niet de kerk aan de kant – het is niets minder dan het lichaam van Christus in deze wereld! – maar wil wel van alle ballast af die ons verhindert om daadwerkelijk als ‘Christus’ diep de wereld in te gaan (Bonhoeffer!) en daar getuige te zijn van de Levende met heel ons bestaan, in woorden en daden. In lijn met Jezus’ eigen gebed: Ik heb U verheerlijkt op de aarde en het werk voleindigd dat U Mij had gegeven (Joh. 17:4)

Related Posts

Leave a Reply