Impressie Paasoptocht

Wat een feest was het vorige week woensdag.  Met zo’n zestig kinderen en wel 40 ouders hebben we het paasfeest gevierd. Samen hebben de kinderen eerst een paasstok versierd waar allerlei symbolen op werden geplakt zoals: geld, wijnglas, hart, blaadjes, slinger, broodhaan. Daarna gingen de peuters naar hun eigen programma, waar ze ademloos naar het paasverhaal luisterden en ook nog eieren gingen zoeken. De andere kinderen gingen het verhaal achter hun paasstok ontdekken. Ze namen eerst plaats in de hoge banken van de kerk waar in het middenschip een stuk van het laatste maaltijd met de voetwassing werd uitgespeeld. Daarna gingen we in optocht de wijk in. Buiten kwamen we Petrus tegen die helemaal overstuur was, omdat Jezus gevangen genomen was.  We volgende hem en kwamen bij de rechtbank waar we zagen hoe Petrus beweerde dat hij Jezus helemaal niet kende.  Samen raakten we onder de indruk dat Pilatus Jezus de doodstraf gaf en zagen we hoe hij  door een soldaat werd meegenomen. “Wat een schurken”,  zei een kind. Verderop liepen we langs een leeg kruis en kwamen we langs een graf waar een vrouw zat te huilen. Terug in de kerk zaten de verdrietige vrienden van Jezus weer bij elkaar die terugblikten op wat er in de afgelopen dagen was gebeurd. Tot het moment dat de vrouw binnen kwam gehold met de boodschap dat Jezus was opgestaan. Het graf was open en leeg en van de engel kregen we een bloem mee met daaraan het kaartje: “Jezus leeft”,  het feest eindigde met een lekker paasbuffet.

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply