Zondagmorgen 12 mei

lezen we verder uit de brief van Jakobus, te weten 5:1-11.
Apart genoeg past het beter dan ik aanvankelijk dacht:
het gaat in dit gedeelte over wat er gebeurt in de laatste dagen
de dagen na Jezus’ heengaan en voorafgaand aan Zijn wederkomst.
Er vallen harde woorden richting uitbuiters over schrijnend onrecht.
Woorden die tegelijk vol belofte zijn: God zelf gaat recht doen!
Met de dag komt de dag dichterbij
dat rollen worden omgekeerd…

Related Posts

Leave a Reply