Zondag 5 mei

Zondag 5 mei horen we in de morgendienst
de Opgestane in Markus 16:15 tegen Zijn volgelingen zeggen: Ga heen…!
Zij die het niet geloven konden, worden er op uit gestuurd.
Om verder te komen in de wereld
kan Jezus niet zonder hun inzet.
En zij zullen ze er geen geheim van maken
van wat ze van Hem hebben ontdekt.
De tekst heeft nog veel meer in petto.
Het thema is: Hier klopt het hart van Jezus.

De avonddienst is een tweede leerdienst over de viering en beleving van het avondmaal.
De vorige keer zagen we, hoe het er in het Nieuwe Testament aan toe ging.
Als we recht willen doen aan de oorspronkelijke bedoeling
ontkomen we er niet aan frequenter ‘het brood te breken’.

Nu staan we stil bij een gedeelte uit de het NT, te weten 1 Kor. 11:17-34,
dat van grote invloed is (geweest) voor onze avondmaalsviering nu
Het gaat daar over onwaardig eten en drinken dat leidt tot een oordeel.
Een groot deel van het klassieke avondmaalformulier wordt door deze gedachte gestempeld.
Belangrijk genoeg dus om samen na te gaan wat dit wel en niet betekent.
Echt iets om wijzer van te worden…

Hopelijk tot zondag, Paul Visser

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply