Zondag 10 en woensdag 13 maart

Zowel in de diensten van zondag 10 maart als in de bijstond op woensdag 13 maart  gaan we lezen uit Markus 11, het vervolg op de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het optreden van Jezus bevreemdt. Eerst dat emotionele oordeel over die vijgenboom (vers 12-14 en 19-22) … dan die onbeheerste en hardhandige actie in de tempel (vers 15-18). Zo kennen we Jezus niet. Wat is dat? Hoe rijm je dat met dat juichende onthaal: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren?  En wat heeft dat te maken met Pascha, met avondmaal? Toch doet Jezus nooit zomaar wat….

Trouwens die belofte, dat je alles ontvangt wat je biddend begeert (vers 26) roept ook nog wel een paar vragen op. Klopt dat wel wat er staat? Het rijmt in ieder geval lang niet altijd met onze beleving. Toch zegt Jezus geen woord te veel…

Hopelijk worden we al luisterend verrast. Welkom en zegenrijke diensten!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply