Zondag 17 februari

Zondag 17 februari lezen we in de ochtenddienst Markus 11:1-10. Een aparte intocht en een bijzondere huldiging. Het thema is: Koning op een ezel. In deze dienst worden drie kinderen gedoopt: Mark Immanuël Breugem, Coen Leonard Jerphaas Rustenhoven en Olaf Arnoud Jonathan Schoeman. Een genadig en feestelijk gebeuren! Tegelijk hoop ik in de voorbede te denken aan hen die graag kinderen hadden willen hebben of een kind verloren. En de preek is voor iedereen….

In de avonddienst denken we na over de doop en stellen eerlijk de vraag in hoeverre de kinder doop Bijbels is. Is volwassendoop niet Bijbelser? Overigens worden er in onze gemeente – dat vergeten we wel eens! – zowel volwassenen als kinderen gedoopt. Belangrijkste vraag is: wat is Gods manier van doen? Wie er meer over wil horen, moet zeker komen.
Ik kreeg verschillende mooie reacties op de laatste leerdienst. Het had menigeen goed gedaan. God lof!
Hopelijk zit er zondag opnieuw voor ieder iets bij… laat de Geest delen in het goede van God.

Related Posts

Leave a Reply