Goede dagen!

Het waren bijzondere diensten rond Kerst
* Die overvolle kerstavonddienst op 24 december,
met honderden mensen uit de directe omgeving van de Noorder.
De Amsterdamse sfeer… de prachtige zang… de bevrijdende boodschap.
het waren stuk voor stuk dingen om warm van te worden!
* En dan die prachtige dienst op eerste kerstdag.
Opnieuw een goed gevulde kerk met
veel opgetogen kinderen
schitterend gezongen liederen
en bovenal, een genadig evangelie.
Ik heb God ervoor gedankt én bid dat Hij erop door gaat.

Intussen gaat het richting de jaarwisseling.
Het heeft altijd iets van een ‘bladzijde omslaan’
De bladzij van het afgelopen jaar – geschreven door het leven zelf – is vol.
Ieder heeft een eigen verhaal…
Mooie momenten en moeilijke dingen lopen door elkaar heen:
succes en teleurstelling, zorg en zegen, winst en verlies, verdriet en vreugde.
We leggen het op terug in de handen van Hem
Die ons ook dit jaar de adem gaf en genadig met ons optrok
en bidden op deze drempel in de tijd met Psalm 90 (vers 8 berijmd):
Laat Heer Uw volk Uw daden zien en leven
en laat Uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen,
o God bescherm ons in ons onvermogen!
Bevestig wat de hand heeft opgevat
het werk van onze hand bevestig dat.

Van harte welkom in de diensten op 31 december (18.30 uur) en 1 januari (10.30 uur).
Op oudejaarsavond luisteren we naar Rom. 13:11, met als thema Aftellen
Op nieuwjaarsmorgen lezen we Psalm 5, met als thema Uitzien
(beide diensten zijn wat korter dan gewoonlijk)

Goede dagen!

Paul Visser

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply