Zondag 16 december

Zondagmorgen lezen we verder uit Markus 1 en zien hoe Jezus zich laat dopen… net als al die andere mensen.
Genadiger kan het niet. Niks minder dan een liefdesteken. Om van te zingen. Zelfs de hemel kan zich niet bedwingen.
De Geest geve het ons te vieren bij brood en wijn, de liefdestekenen die ons vandaag worden aangereikt.

Zondagavond zetten we de viering voort en al lezend uit Markus 1 volgen we Jezus tot in de woestijn.
Apart dat het na Zijn doop die kant opging. Waarom? Dat hoort u dan…

Ik las het volgende lied van André Troost wat ik u doorgeef:
Als ik zwak ben, ben ik machtig
hoe wanhopig, mens als Job,
moegestreden, maar waarachtig
bijna dood, toch leef ik op!
Krijg ik van mijn levensdagen
niet waar ik zo vaak om vroeg,
aan Uw goedheid en genade
heb ik, God, genoeg.

Een zegenrijke zondag!

Paul Visser

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply