Hoe verder na het verlies van een geliefde?

Dat is het thema – in het kader van de prekenserie over Relaties – wat zondagavond 1 juli om 18.30 uur in de leerdienst centraal staat. Vroeg of laat hebben we er allemaal mee te maken. Dat een geliefde, je man of vrouw, je vader of moeder, je kind of een ander mens die je dierbaar is je door de dood ontvalt. Hoe wil God er zijn in dat verdriet? Wat kunnen we daarin betekenen voor elkaar? Luisterend naar de Schriften horen wat de Geest ons hierin te zeggen heeft.

Aan het begin van deze dienst wil ik in aansluiting op de vorige preek (over Hoe verder na echtscheiding?) ook nog enkele woorden wijden aan de ‘beruchte’ tekst uit 1 Kor.7:10,11. Enkelen vroegen daar naar en met een korte uitleg wil ik het nodige misverstand rond deze tekst wegnemen.

Graag tot zondag!

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply