24h/7 at Your service

Ik kwam deze week een citaat tegen van Abraham Joshua Heschel, een belangrijke Joodse denker uit de 20ste eeuw, die ik hier graag doorgeef.
‘Eén dag per week af te zonderen voor vrijheid –
een dag waarop wij niet de werktuigen gebruiken die zo gemakkelijk omgesmeed worden tot vernietigingswapens,
een dag om onder ons te zijn
een dag van onthechting van het platvloerse
een dag van onafhankelijkheid van oppervlakkige verplichtingen
een dag waarop we de verering van de afgoden van onze technische beschaving staken
een dag waarop wij geen geld gebruiken
– is er één instelling die meer hoop biedt voor de ontwikkeling van de mens dan de sabbat?’

We kijken uit naar zondag 5 februari waarin vier nieuwe broeders bevestigd worden tot ouderling, diaken en kerkrentmeester. We zijn blij en dankbaar dat zij ‘ja’ hebben gezegd en met hun talent zich willen inzetten voor de gemeente en daarmee voor de zaak van Christus. Niet minder verheugend is het dat twee broeders voor een tweede termijn beschikbaar zijn! Samen luisteren we naar de gelijkenis die Jezus vertelt in Luk. 17:7-10. Een vergelijking die op het eerste gehoor nogal wat vragen oproept maar een verrassende boodschap vertolkt Het thema is: 24h/7 at Your service. Laten we met dankbare betrokkenheid zondag om hen heen staan. Welkom!

Related Posts

Leave a Reply