Zondag 18 december, de vierde Advent

Zondag 18 december, de vierde Advent, worden Ans en Frans Hogendijk uitgezonden naar Maleisië om daar in opdracht van Wycliffe te werken aan een vertaalprogramma. Dat past mooi in deze adventstijd. Het licht dat is ontstoken kan door het vertaalwerk heen al verder schijnen… Het werd al in Jesaja 49 geprofeteerd: ‘Het is mij te gering dat u voor Mij een Knecht zou zijn om alleen de stammen van Israël op te richten… Ik heb U ook gesteld tot een Licht voor de volken om Mijn heil te zijn tot de einde van de aarde.’ Simeon sloot er later, met het kind in zijn armen, zingend bij aan: ‘Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken’. En Frans en Ans mogen er in hun werk op door preluderen….

Related Posts

Leave a Reply