Stil worden tot God

Korte terugblik op ons gemeenteweekend 2011

Verrassend en verrijkend. Zo heb ik het gemeenteweekend ervaren. Van vrijdagavond tot zaterdagmiddag  (16 en 17 september) waren we met ruim 100 gemeenteleden in Schoorl. Apart om zo samen te zijn. En met elkaar te eten, te lachen, te praten, te zingen, te bidden, te wandelen, creatieve dingen te maken, te vliegeren en in de vrije natuur te luisteren naar de goede woorden van God….  Het leverde verrassende ontmoetingen op met broeders en zusters die je tot dan toe niet echt sprak. En leidde tot verrijkende contacten met hen die je al meer vertrouwd zijn. Zo verging het mij althans.

Bijzonder vond ik de lezing van dominee Kees van de Berg, waarmee het weekend begon. Het zette de toon voor ons samenzijn. Hij had het over tijd maken en rust vinden voor geregelde omgang met God in ons vaak hectische bestaan. Aan de hand van Daniël 6 liet hij zien dat een topfunctie of drukke baan én omgang met God elkaar beslist niet hoeven te bijten. Het was een heilig moment toen we als antwoord op de lezing een tijd lang stil werden tot God… om met Hem al het onze te delen, de zorg en de zegen, bedreven zonde en bewezen genade. Een drietal treffende uitspraken uit het verhaal van mijn collega noteerde ik. Om ze niet te vergeten. Graag geef ik ze hier even door:

  • Wie niet bidt is als die chauffeur die te veel haast had om te tanken
  • Wie de getijden vergeet, wordt door de tijd overspoelt (Jan Wit)
  • Ik ben te druk om niet te bidden (Luther)

Paul Visser

Related Posts

Leave a Reply