Vacature Pionier-predikant

Pionier gezocht

De Noorderkerkgemeente is op zoek naar een pionier-predikant die zich actief inzet voor het pioniersproject ‘Huis voor de Ziel’. De belangrijkste taak is om, samen met de betrokken nieuwkomers en gemeenteleden, te werken aan de vormgeving en groei van gemeenschappen waar nieuwkomers het geloof ontdekken en verdiepen. 

Dit werk wordt gedragen door een visie op het project die wij in vijf kernwaarden hebben gevat.

De Noorderkerk is…

  • Een huis van God waar je in het hart van de stad, in een historisch gebouw waar al vierhonderd jaar mensen komen, stil kunt worden en God en mensen ontmoeten.
  • Een huis waar je over God hoort, waar je in gesprek gaat over levensvragen en kunt leren geloven in Jezus Christus.
  • Een huis waar iedereen welkom is, wat je vragen ook zijn, welke achtergrond, levenswijze of overtuiging je ook hebt, of je nu veel of weinig weet over geloven.
  • Een huis waar mensen elkaar ontmoeten, doordat we aandacht hebben voor een ieder en het persoonlijk blijft, ook in grote groepen.
  • Een huis waar gemeenschappen ontstaan, waar je onderdeel van bent, waar je ontvangt en geeft en waar we actief werken aan onderlinge verbinding en samenwerking met anderen in de buurt en in de stad.

Met deze waarden in ons achterhoofd zetten we dagelijks de deuren open. We leggen verbindingen tussen de kerkelijke gemeente en de stadswijk, tussen belijdende leden en zoekers, tussen het kerkgebouw en de Jordaan-bewoners en activeren op deze manier ook de missionaire houding van de gemeente. We stimuleren elkaar om mee te doen, anderen erbij te halen en zo een dynamische beweging van binnen naar buiten en buiten naar binnen gaande te houden, in het vertrouwen en verlangen dat God zo zijn huis van liefde en genade bouwt in Amsterdam vandaag.

Voor dit werk is het belangrijk dat er een pionierspredikant beschikbaar is die vanuit geloof en gebed met mensen op weg kan gaan, en met hen kan werken aan gemeenschapsvorming. Zodat er nieuwe gemeenschappen zullen ontstaan onder de paraplu van de Noorderkerk, waar mensen kunnen ontdekken wie God is, kunnen groeien in geloof en het geloof leren te leven.

Ga naar de pagina van de Protestantse Kerk Amsterdam voor meer informatie over de vacature en de wijze van solliciteren.