Online gesprekskring over geloven en Corona

Online gespreksavonden

God en de Pandemie

In drie rondes bespreken we de impact van de corona-pandemie op het geloof. Leidraad is het boekje van Thomas Wright ‘God en de Pandemie’ (online te bestellen). Het zijn drie losstaande avonden, waarvoor je je apart kunt opgeven bij johan.visser@noorderkerk.nl. De avond is online, via ZOOM. Start 20.30 uur, tot circa 22.00 uur. Na aanmelding krijgt u de link voor de gespreksavond.
 
11 november: over de zin en onzin van het zoeken naar een verklaring en schuldigen en de ruimte om te klagen.
 
2 december: over hoe God in een crisis werkt en aanwezig is en dat je beter ‘wat?’ dan ‘waarom?’ kunt vragen.
 
16 december: over wat er nu concreet van ons gevraagd wordt en hoe we elkaar daarbij kunnen ondersteunen.