Leerhuis

Als de Geest waait

Tegenwoordig is er veel aandacht voor de Geest van God — zowel in de kerk als daarbuiten. Die aandacht heeft te maken met gemis aan godservaring, het breed levende verlangen naar spiritualiteit en de 20e eeuwse ontdekking van het werk van de Geest in de charismatische en Pinksterbewegingen. In dit seizoen van het leerhuis van de Noorderkerk verdiepen we ons in Geest van God, die in de Bijbel en het christelijk leven en geloof een wat stille, maar cruciale rol speelt. Wie of wat is de Geest en wat doet deze? Allerlei onderwerpen komen aan bod, zoals geestelijk leven, gaven van de Geest, de doop en vervulling met de Heilige Geest, de Geest als scheppende kracht en inspiratie en leiding door de Geest. Het leerhuis is een activiteit in de Noorderkerk waar samen wordt geleerd door verdieping in de Bijbel en de geloofsleer en een open gesprek daarover — altijd met het oog op de praktijk van geloven en leven vandaag.

Tijd: woensdag 10.30-12.00 uur

Data: 11 oktober 2023, 8 november, 13 december, 10 januari 2024, 14 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni.

Plaats: Noorderkerk, ingang Noordermarkt 47

Informatie en opgave: ds. Johan Visser: johan.visser@noorderkerk.nl / 06 48 91 93 62