Kinderkerk

Kinderkerk

‘Laat de kinderen bij Mij komen en houd ze niet tegen’ zegt Jezus in het evangelie. Kinderen horen er dan ook helemaal bij in de Noorderkerk. Elke zondag (behalve in de zomervakantie) is er tijdens de morgendienst kinderkerk. Na een kindermoment in de kerkdienst gaan ze in vier leeftijdsgroepen uiteen om rond een bijbelverhaal te leren, te werken, te zingen en te bidden. Zo willen we hen helpen om op hun niveau en in hun leefwereld te leren geloven en te leven als volgelingen van Jezus.

Neem voor meer informatie over de kinderkerk contact op met Karin Ariese, karinariese@dds.nl