Cursus: Vincent meets God

Christus is een kunstenaar groter dan alle andere kunstenaars. Hij versmaadt marmer, klei en verf, maar werkt met levend vlees. De ongeëvenaarde kunstenaar Christus maakte geen standbeelden, schilderijen of boeken, maar levende mensen, onsterfelijken.

Vincent van Gogh
23 juni 1888

In woord en beeld op zoek naar God

Het had maar weinig gescheeld of Vincent van Gogh was geen schilder, maar dominee geworden! In zijn jonge jaren raakte Vincent gefascineerd door God en het christelijk geloof. Hij ging theologie studeren, is zelfs een tijdje onderwijzer, evangelist en hulpprediker geweest, maar vond uiteindelijk zijn roeping in de schilderkunst. Het is fascinerend om in zijn brieven aan onder andere zijn broer Theo te lezen over zijn zoektocht. Hij bleef namelijk zijn hele leven worstelen met vragen over het lijden, de zin van het bestaan en over God. Deze worsteling vindt ook zijn weerslag in zijn schilderijen.

Tijdens deze cursus lezen we fragmenten uit de brieven van Vincent, kijken we naar zijn schilderijen en etsen, lezen we gedeelten uit de Bijbel en spiegelen we daarbij onze eigen vragen over het leven en over God. Zo wordt Vincent in woord en beeld een gesprekspartner in onze zoektocht naar God.

 

We bespreken drie thema’s:

  1. De schoonheid van het lijden
  2. Licht en duisternis
  3. God als kunstenaar

 

Cursusavonden: donderdagen 28 okt, 18 nov en 9 dec

Tijdstip: 20.00-21.30 uur

Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt 47

Kosten: € 25,- voor alle avonden, € 10,- voor een afzonderlijke avond

Afsluitend: gezamenlijk bezoek aan het van Gogh museum (datum en kosten in overleg)

 

Aanmelden bij cursusleider Dick Wolters: dick.wolters@noorderkerk.nl

 

 

De Noorderkerk is een huis voor de ziel in het hart van de Jordaan, waar mensen samen God zoeken en leren om te geloven en te leven. Vanaf juli 2021 draait doordeweeks in deze kerk de experience Vincent meets Rembrandt, een verhaal over inspiratie in de kunst. In deze cursus willen we die inspiratie verdiepen door haar te verbinden met God en de Bijbel.

De cursus wordt gegeven door buurt-dominee Dick Wolters. Sinds juni is hij verbonden aan de Noorderkerk. Daarnaast is hij werkzaam bij de IZB, passie voor missie. Voortdurend zoekt hij naar het gesprek tussen Bijbel en onze post-christelijke samenleving, tussen God en tijdgenoten.