Bidden voor vrede

Het zijn bizarre tijden in Europa. We worden opgeschrikt door oorlog. Wat moeten we doen? Velen willen iets doen. Ze betuigen hun sympathie met Oekraïne door mee te lopen in een mars of een vlag toe te voegen aan hun profielfoto. Anderen doneren geld voor humanitaire hulp of gaan gestrande vrachtwagenchauffeurs voedsel brengen.

Als kerk hebben we in dit soort tijden altijd opgeroepen tot vasten en gebed. Calvijn schrijft dat bijvoorbeeld in zijn Institutie (boek IV, xii). ‘Het is de plicht der herders der kerk tot vasten op te wekken.’ Dit is dan een gezamenlijke, of publieke vasten in specifieke situaties. Daaronder vallen tijden waarin Gods toorn zichtbaar wordt, ‘gelijk pestilentie, oorlog en hongersnood.’

Met dat in gedachten willen we als Noorder gehoor geven aan de oproep van paus Franciscus: ‘And now I would like to appeal to everyone, believers and non-believers alike. Jesus taught us that the diabolical senselessness of violence is answered with God’s weapons, with prayer and fasting. I invite everyone to make next 2 March, Ash Wednesday, a Day of Fasting for Peace. I encourage believers in a special way to dedicate themselves intensely to prayer and fasting on that day.’

We moedigen jullie allen aan om komende woensdag met meer aandacht te bidden om vrede. Daarbij kan het helpend zijn om een dag te vasten. Het is een besef van diepe afhankelijkheid. Je spreekt zo lijfelijk naar God uit: ‘Zoals we niet zonder voedsel kunnen, zo kunnen we niet zonder U. Als U niet helpt, zijn we zonder hoop. Wij staan met lege handen, alleen U kunt redding brengen.’

Persoonlijk heb ik ervaren dat een gezamenlijke dag van vasten en bidden krachtig werkt. Op het hoogtepunt van het Lichtend Pad (een terroristische organisatie) hebben de christenen in Perú zo’n dag van vasten en bidden gehad. Ik leefde toen in Lima en als gemeente deden we hieraan mee. Samen bidden verbindt. Ongeacht sociale positie of kerkelijke achtergrond waren we één in het verlangen om vrede. De machten van terreur proberen steeds een wig te drijven tussen mensen, maar de verbondenheid in en met God overwint alles. Dat bleek toen kort na die dag het Lichtend Pad viel.

Bidden en vasten doen we niet om “resultaat” te boeken. Het zou kunnen dat ondanks intensief gebed oorlog en terreur voortduren. Maar al biddend tonen we wel onze verbondenheid met broeders en zusters wereldwijd, met christenen en met alle burgers van Oekraïne en Rusland. Er is één God en Heer van ons allen. In Hem ligt onze eenheid. Hij is onze vrede.

Ik sprak met Hildo Bos, priester van de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam, en hij vertelde me hoe verschrikkelijk deze tijd is voor zijn gemeenschap, die bestaat uit Russen en Oekraïners, met allerlei dwarsverbanden met beide landen. Er zijn gemengde gezinnen. Er zijn kinderen met een Russische moeder die nu op school worden gepest. Oorlog drijft mensen uit elkaar. Bidden en vasten verbindt ons.

Dat gezamenlijke willen we komende woensdag 2 maart onderstrepen. Ieder kan persoonlijk bidden en vasten. Daarnaast zullen we om 19.30 uur een vesper houden in de Noorderkerk, om te bidden om vrede voor Oekraïne en Rusland. Bij deze speciale gebedsbijeenkomst zullen ook een geestelijke en gelovigen van de Russisch-orthodoxe parochie heilige Nikolaas aan de Lijnbaansgracht (onze christelijke buren in de Jordaan) aanwezig zijn. Het zou mooi zijn als jullie daarbij aan konden sluiten.

Dick Wolters

Woensdagavond 2 maart was een vesper in de Noorderkerk, om te bidden om vrede voor Oekraïne en Rusland. Deze speciale gebedsbijeenkomst werd geleid door Dick Wolters, buurtdominee van de Noorderkerk. Een geestelijke en gelovigen van de Russisch-orthodoxe parochie heilige Nikolaas aan de Lijnbaansgracht zullen hierbij aanwezig zijn. Zo zijn beide kerken in de Jordaan in het gebed verenigd. Als volgelingen van Jezus Christus willen we, niet met gebalde vuisten, maar met open handen, antwoord geven op haat, geweld en oorlog. En we nodigen daarbij iedereen uit, gelovig of niet, om samen te delen in ons verlangen voor vrede. Lees/kijk het verslag op AT5, of de hele vesper via kerkdienstgemist.