Afscheid ds. Paul Visser

Afscheid Paul en Tine Visser

Samen met zijn vrouw, Tine Visser, heeft ds. Paul Visser een stevige stempel gedrukt op de Noorderkerk. Vanuit een missionaire grondhouding heeft hij contact gezocht en gevonden met een grote variatie aan mensen in de Jordaan, alsook de rest van Amsterdam. Met het project Kruispunt in de Jordaan hebben Paul en Tine de deuren van de Noorderkerk geopend voor mensen die meer over het geloof te weten wilde komen. Tine heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, onder meer met de Ladies High Tea’s, waarbij vele Jordanese vrouwen elkaar vonden in de Noorderkerk. In het vervolg op ‘Kruispunt’ heeft Paul het Huis voor de Ziel opgericht, een project dat de Noorderkerk neerzet als ‘een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven’. Met de komst van ds. Johan Visser kon Paul zich ten volle inzetten als predikant-pionier en ook nieuwe wegen ingaan om zijn missionaire opdracht verder vorm te geven. Paul is een groot voorstander van het geloofsgesprek. Hij heeft hier in meerdere vormen uiting aan gegeven waaronder bij ‘God op de Gracht’, een gesprekscyclus met bekende Amsterdammers die recentelijk tot geloof zijn gekomen. De Geest van Christus is voor Paul hierin altijd een grote inspiratiebron.

We nemen afscheid van Paul en Tine in een drieluik. Vanwege corona-beperkingen kunnen we niet als gemeente in één dienst samenkomen, maar verdelen we het afscheid in drie diensten: op 9 augustus in de morgen, 16 augustus in de avond en 23 augustus in de morgen. Gemeenteleden worden met voorrang uitgenodigd om zich aan te melden en krijgen daar een aparte uitnodiging voor. Mochten er plaatsen over zijn, kunt u zich vanaf de vrijdag voorafgaand aan de betreffende dienst zich aanmelden via deze link. We zien uit naar uw komst.

We danken Paul en Tine voor alles wat ze voor de Noorderkerkgemeente en Amsterdam betekend hebben.
De kerkenraad van de Noorderkerkgemeente.