Afscheid ds. Paul Visser

Afscheid Paul en Tine Visser

Samen met zijn vrouw, Tine Visser, heeft ds. Paul Visser een stevige stempel gedrukt op de Noorderkerk. Vanuit een missionaire grondhouding heeft hij contact gezocht en gevonden met een grote variatie aan mensen in de Jordaan, alsook de rest van Amsterdam. Met het project Kruispunt in de Jordaan hebben Paul en Tine de deuren van de Noorderkerk geopend voor mensen die meer over het geloof te weten wilde komen. Tine heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, onder meer met de Ladies High Tea’s, waarbij vele Jordanese vrouwen elkaar vonden in de Noorderkerk. In het vervolg op ‘Kruispunt’ heeft Paul het Huis voor de Ziel opgericht, een project dat de Noorderkerk neerzet als ‘een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven’. Met de komst van ds. Johan Visser kon Paul zich ten volle inzetten als predikant-pionier en ook nieuwe wegen ingaan om zijn missionaire opdracht verder vorm te geven. Paul is een groot voorstander van het geloofsgesprek. Hij heeft hier in meerdere vormen uiting aan gegeven waaronder bij ‘God op de Gracht’, een gesprekscyclus met bekende Amsterdammers die recentelijk tot geloof zijn gekomen. De Geest van Christus is voor Paul hierin altijd een grote inspiratiebron.

Vanwege de beperkende corona-maatregelen heeft hij in een drieluik van diensten afscheid genomen (9, 16 en 23 augustus), om de hele gemeente nog één keer te kunnen ontmoeten. Uitgangspunt voor deze diensten vormde de brief aan de Filippenzen. De thema’s waren achtereenvolgens Dankbare herinnering en blijvend vertrouwen (9-8), Samen dóór op het spoor van Christus (16-8) en Leven in het licht van de Nabije (23-8). In iedere dienst verhaalden twee mensen, die de afgelopen jaren betrokken zijn geraakt bij een pioniersactiviteit, iets over hun ervaringen. Na afloop van de laatste dienst werden Paul en Tine toegesproken door Anne Verbeek namens de PKA, door Loes de Dood (namens de Jordaan) en door collega Johan Visser namens kerkenraad en gemeente.

We danken Paul en Tine voor alles wat ze voor de Noorderkerkgemeente en Amsterdam betekend hebben.
De kerkenraad van de Noorderkerkgemeente.

Diensten terugluisteren

Afscheidsdiensten

Begin dit jaar heeft Paul Visser zich aten interviewen door Jacco Hoogendam. In dit interview gaat hij in op 10 jaar missionair werk in de Jordaan en Amsterdam. U kunt dit interview hieronder afspelen, of downloaden als podcast de Noorderkerkstream op iTunes en Spotify.

De drie preken zijn hieronder als podcast te beluisteren.