Ds. Cees van Duijn

Afgelopen week bereikte ons het ontstellende en verdrietige bericht dat ds. Cees van Duijn op 6 april 2021, op 60-jarige leeftijd onverwacht overleden is. Ds. Cees van Duijn diende de Noorderkerkgemeente van 1996 tot 2008. 

Met dankbaarheid denken we terug aan wat God via hem aan ons gaf en herinneren we ons zijn grote betrokkenheid op God, de kerk en de stad Amsterdam. Daarin was hij altijd bezig om inzichten uit de gereformeerde traditie te vertalen naar het moderne, stadse leven. Dat deed hij met ernst en passie en als een betrokken pastor, die nuchter en humoristisch in het leven stond. We denken aan en bidden voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en wensen hun van harte Gods nabijheid toe.

Namens de kerkenraad van de Noorderkerkgemeente

P.W. van Trigt, voorzitter
M.F. Dumont, scriba

In de dienst van 11 april 2021 zullen we stil staan bij het overlijden van ds. Van Duijn. Na de dienst van 11 april is er tussen 11.30 en 12.30 uur de mogelijkheid om met elkaar na te praten in een ZOOM-sessie. Klik dan hier.

Zie ook bericht GZB.

Related Posts

Leave a Reply