Nieuwe koster

Johannes Post, per 1 januari 2021 koster @Noorderkerk

Johannes Post - koster @Noorder

Na drie jaar kosterschap heeft Petra Wisse gekozen voor de overstap naar het Leger des Heils. Ze heeft woonruimte gevonden om de hoek van de Noorder en blijft daarmee gelukkig ook verbonden aan de Noorderkerkgemeente. Zie ook haar afscheidswoorden op haar blog

Zij wordt opgevolgd door Johannes Post. Johannes verhuist samen met zijn vrouw, Klazien, in de loop van januari naar Amsterdam. Op LinkedIn schrijft Johannes: Na 25 jaar op de Noordzee gevist te hebben ,begon ik in 2005 als beroepsschipper bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Hier had ik de leiding over 25 bemanningsleden/vrijwilligers.Onderhoud aan boten en boothuizen, opleiden en oefenen met diverse veiligheidsinstanties hoorden bij mijn taken. Daarnaast stonden we 24/7 klaar om mens en dier te redden die in nood waren, op de Noordzee en de Oosterschelde. Vanaf 1 Jan.2019 begon ik als locatiemanager op de visafslag in Den Oever, waar ik leiding gaf aan het personeel, contacten onderhield met vissers en handelaren en beheerde de afslag volgens de laatste wet en regelgeving. Daarnaast ben ik kwartiermeester op zeilschip de Eendracht en ook begeleidt ik kinderen/volwassenen met een beperking op hun vakantie. Dat vrijwilligers ‘werk’ is dankbaar werk omdat je je mag inzetten voor je medemens. 

We wensen Johannes en Klazien een gezegende tijd in de Noorderkerk!

Binnenkort meer over Johannes op onze site.
Johannes is bereikbaar op 0610263488 en via kosterij@noorderkerk.org.

 

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply