De eredienst in Coronatijd

Met de versoepelingen van de corona-maatregelen van 25 januari 2022 kunnen we met maximaal 130 mensen in de Noorderkerk samen komen. Dat betekent dat we voor de morgendienst werken met aanmelding, voor de avonddienst is dat niet nodig. Daarnaast kunnen we weer thee- en koffie drinken samen na de dienst, mits op afstand.


Sinds 18 december 2021 is Nederland in lockdown. Dat betekent dat het aantal mensen dat aanwezig is in de kerkzaal tijdens een kerkdienst is beperkt tot maximaal 50 (excl. crew en jongeren). Aanmelding vooraf is verplicht om dit aantal in de gaten te kunnen houden. Kerkelijke activiteiten zijn aangepast qua opzet of uitvoering, al of niet online, al of niet in kleinere groepen of op afstand in de kerkzaal; dit ter beoordeling van het moderamen. 


In aanvulling op de maatregelen van 13 november is op 26 november maakt het moderamen bekend dat:
– geadviseerd wordt om voorafgaand een de morgendienst een corona-zelftest te doen;
– de avonddienst alleen online gehouden zal worden;
– gemeenteactiviteiten na 17 uur in principe online zijn of worden verplaatst. Wat en hoe, daarover komt in de loop van de week meer duidelijkheid.

Per 13 november zijn onderstaande maatregelen van 6 november verder aangescherpt. Dat betekent dat we meer gaan sturen op de 1,5 meter afstand houden. Daarmee is het koffie- en theedrinken na de dienst voorlopig komen te vervallen. Door deze maatregelen is ook het Burendiner van 26 november afgelast. Tieneractiviteiten, Open Kerk en Noorderkapel blijven doorgang vinden. Cursussen in principe ook, mogelijk dat we de locatie aanpassen. 

Per 6 november 2021 komen er nieuwe maatregelen van kracht om de oplopende besmettingen te beperken. De persconferentie van het Kabinet dinsdag 2 november kondigde nieuwe maatregelen aan om de besmettingen met corona terug te dringen. Dat heeft ook effect voor ons kerkbezoek. Concreet betekent dit dat met ingang van aankomende zondag:

  • u bij binnenkomst, verplaatsing en naar buiten gaan een mondkapje draagt;
  • u 1,5 m afstand houdt tot mensen die niet tot uw huishouden behoren;
  • u direct plaatsneemt op de rijen stoelen, die iets verder uit elkaar staan, of in de banken, die weer om-en-om bedoeld zijn als zitplaats;
  • koffie en thee op twee plekken wordt geserveerd, met ook daar het verzoek om ruimte te geven aan elkaar en mondkapjes te dragen.
U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden en er vindt ook geen registratie bij de deur plaats. Ook de samenzang is vooralsnog mogelijk. 
 
Jeugdactiviteiten vinden doorgang zonder verdere restricties. Cursussen worden verzorgd met in achtneming van het behouden van afstand en zullen mogelijk plaatsvinden in de kerkzaal in plaats van de Jan Koopmanskamer. Open Kerk en Noorderkapel zijn gewoon open, met gebruik van mondkapjes. 
 
————–
Vanaf 25 april 2021 kunnen we weer langzaam versoepelen. We kunnen tot 10% van het aantal zitplaatsen benutten. Uitgaande van de 400 zitplaatsen in de binnenring zijn dat 40 bezoekers, exclusief predikant, koster, zangers, etc. aanmelding vooraf via de website blijft verplicht.

Vanaf 14 december 2020 hanteren we de volgende uitgangspunten, in aanvulling op eerdere regels. Het doel van de nieuwe overheidsmaatregelen is om de uitbraak van het covid 19-virus in te dammen en tegelijk het maatschappelijke leven niet geheel plat te leggen. Daarbij wordt ook ruimte gegeven aan de kerken om hun samenkomsten te laten doorgaan. Daar kiezen wij ook voor, met extra voorzichtigheid.

– De kerkdiensten zijn in principe online, zonder verdere aanwezigen in de kerk. Uitzondering zijn de speciale diensten bij Kerst en Oud- en nieuwjaar, waarbij we uitgaan van een maximum van 30 personen die op 1,5 m afstand zitten. In dat geval is aanmelding vooraf via de website verplicht is en wordt men bij binnenkomst  gevraagd naar contactgegevens en naar eventuele gezondheidsklachten die op besmetting kunnen wijzen.

Dit is in aanvulling op de maatregelen van 10 oktober:
– Volg zo mogelijk thuis de kerkdiensten via de uitzendingen
– Er is geen gemeentezang en we drinken geen koffie na de dienst
– Kinderen gaan meteen bij binnenkomst naar de Kinderkerk
– Het verlaten van de kerk gaat op aanwijzing van de ouderling van dienst om opstoppingen te voorkomen
– Het gemeentebestuur heeft dringend geadviseerd om in publiek toegankelijke ruimtes mondkapjes te dragen; we laten het aan u om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen.
– Andere bijeenkomsten die tot ons kerk-zijn behoren kunnen doorgang vinden met een maximum van 30 deelnemers en op 1,5 m afstand (dat laatste geldt niet voor kinderen en jongeren tot 18 jaar). De verantwoordelijken zullen per activiteit beslissen of deze kan/moet doorgaan. De catechisaties, het jeugdwerk en de cursus Geloof belijden gaan door en naar andere activiteiten wordt nog gekeken.
– Ook de kringen kunnen gewoon doorgaan: op een locatie waar op 1,5 m kan worden samengekomen (de kerk of andere locatie) of in kleine groepen opgesplitst (max. 3 gasten per huis) of op digitale wijze. De keuze voor de manier van samenkomen ligt bij iedere kring.
– Vergaderingen zullen indien mogelijk digitaal plaatsvinden

-———

Eerdere berichtgeving:

Vanaf 1 juli 2020 gaat de kerk verder open, zodat we vanaf dat moment gemeenteleden de gelegenheid kunnen bieden om te komen.

Binnen alle diensten hebben we te maken met de geldende regels van het RIVM: als u grieperig bent, verkouden bent of keelpijn hebt, kom u niet. Toegang is alleen op vooraanmelding en we houden afstand tot elkaar in lopen en zitten. En verder moeten we streng zijn, anders gaat het ons niet lukken.

Met ingang van zondag 1 juni 2020 gelden de volgende regels:

– Kom op tijd! De kerkdeur gaat om 10.00/18.30 uur dicht; laatkomers komen niet meer binnen.
– Meld u aan bij binnenkomst bij de gastheer/vrouw bij de deur en volg vervolgens de instructies van de gastheer/vrouw in de kerkzaal op bij het plaatsnemen en bij het vertrekken.
– De garderobe gebruiken we niet.
– Houd u aan de gemarkeerde looppaden.
– Neem plaats waar dat is aangegeven.
– Families (3+) bij voorkeur in de banken, singles en stellen op de stoelen.
– Blijf niet kletsen in de kerkzaal of in het gangpad.
– Er is alleen voorzang en dus geen samenzang.
– De collecte is alleen digitaal (Chrch-app of website)
– Er is geen koffiedrinken na de dienst.
– Geen handenschudden, ook niet met de predikant na de dienst.
– WC-gebruik alleen bij hoge nood.
– Houd 1,5m afstand.
– Doop en zegening met handoplegging kan plaatsvinden binnen de 1,5 meter en met fysiek contact op basis van het feit dat predikant als contactberoep is aangemerkt.

Het hele gebruiksplan kunt u hier downloaden.
 
Voor de Zaterdag Open Kerk gelden aanvullende maatregelen. U kunt deze hier vinden.
 
In het algemeen: bedenk goed of u komt. Het coronavirus is niet weg en kan ook in de Noorderkerk aanwezig zijn. Gebruik uw gezond verstand en neem uw eigen verantwoordelijkheid hierin. Bedenk dat de diensten online toegankelijk zijn en blijven.
 
We zullen de regels regelmatig evalueren en bekijken op effectiviteit en uitvoerbaarheid. Ook houden we de richtlijnen van het RIVM en de vertaling daarvan door de PKN/PKA in de gaten. We hopen uw medewerking en begrip voor alle regels.
 

Related Posts

Leave a Reply