Overdenking Paul Visser 28: Zure of zoete vrucht

Kijk de overdenking van dominee Paul Visser over Romeinen 6 vers 21 en 22.