Kerkbalans 2019

KERKBALANS 2019 – GEEF VOOR JE KERK

Ook in 2019 willen we als Noorderkerk, als huis voor de ziel, van betekenis zijn voor onze gemeente, alsook voor degenen die de kerk bezoeken tijdens bijvoorbeeld de Open Kerk op maandag- en zaterdagochtend, het Burendiner, een jongerenactiviteit, een mooi concert of een moment van rust en reflectie. Samen maken we de Noorder steeds meer tot een plek van ontmoeting en gesprek, van ontvangen en delen, om op adem te komen en verrast te worden door elkaar en door God. Het is een plek waar je terecht kunt met alle vragen die in je omgaan, met die dingen die er voor jou toe doen.

Om het werk van de Noorderkerk voortgang te laten vinden hebben we voor 2019 een bedrag van € 285.000 nodig. Dit geld is hard nodig voor het kerkelijk werk, zoals het betalen van de salarissen van de medewerkers waaronder de beide predikanten, voor de zondagse Eredienst, de (kinder)kerkactiviteiten, pioniersactiviteiten, wijkactiviteiten, communicatie- en bestuurskosten.

Gemeenteleden

Alle bij de Noorderkerk ingeschreven leden hebben van de Protestantse Kerk Amsterdam een brief gekregen met informatie over wijze van bijdragen (als u geen brief heeft ontvangen, mail dan de scriba (scriba@noorderkerk.org). U kunt uw bijdrage via internet of schriftelijk met het serviceformulier doorgeven. Uw bijdrage komt in beide gevallen direct ten goede aan de Noorderkerk-gemeente. Als u vragen heeft, stuur een mail aan scriba@noorderkerk.org

Uw bijdrage is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen. Als u deze gift voor 5 jaar vastlegt, kan de netto-aftrek hoger zijn. Mail hiervoor naar scriba@noorderkerk.org.

Geen lid, ook dan is uw bijdrage zeer welkom!

Niet iedereen die onze kerkdiensten regelmatig bezoekt is direct lid van de gemeente; dat hoeft ook niet. U bent voor werk of studie slechts tijdelijk in Amsterdam, u heeft (nog) geen belijdenis gedaan en wilt daarna pas lid worden of u heeft een andere overweging om geen lid te zijn. Juist ú en jou willen we ook nadrukkelijk vragen om een bijdrage aan de Noorderkerk te geven. Niet-leden kunnen hun bijdrage storten op NL24RABO0333902238 ten name van de Noorderkerk in Amsterdam, ovv ‘Kerkbalans 2019’.

Related Posts