Noorderkerk telt twee predikanten

Voor het eerst in haar bijna 400-jarige geschiedenis telt de Noorder 2 predikanten

Zondag 10 september is ds. Johan Visser in de Noorderkerk bevestigd als gemeentepredikant voor de Noorderkerkgemeente. Daarmee heeft deze gemeente twee predikanten. De eerdere predikant, dr. Paul Visser (geen familie), zal verbonden blijven aan de Noorderkerk met als speciale opdracht op predikant voor de wijk en stad te zijn. Het is voor het eerst in het bijna 400-jarige bestaan van de Noorderkerk dat er twee predikanten verbonden zijn aan deze kerk.

 

Johan Visser komt over uit de Christusgemeente in Antwerpen, onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België, waaraan hij sinds 2007 verbonden is geweest. Daarvóór was hij o.a. werkzaam als toeruster bij IFES, de koepelorganisatie van christelijke studentenverenigingen. Johan Visser zal zich vooral concentreren op de pastorale zorg, de toerusting en opbouw van de bestaande gemeenschap van de Noorderkerk.

 

Paul Visser zal invulling geven aan het predikantschap voor buurt en stad onder de naam ‘Huis voor de ziel’. Hij organiseert bijbelklassen voor geïnteresseerde Amsterdammers, bezinningscursussen voor Amsterdamse studenten, High Tea’s voor buurtbewoners, debatavonden en andere activiteiten waar het open gesprek gevoerd wordt over zingevings- en geloofsvragen. “Ik zie uit naar gesprekken met Amsterdammers die van hun hart geen moordkuil maken”, zegt Paul Visser.

 

Samen vormen Visser & Visser een nieuw, krachtig predikantenteam dat de boodschap van Gods liefde voor mensen wil laten horen in de kerk, de wijk en de stad Amsterdam. De tweede predikant van de Noorderkerk wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam, Missionair werk en kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland en de IZB.

Related Posts