HOOR WAT MIJ GOD DEED ONDERVINDEN – EEN OEFENING IN DELEN

Tot mijn verrassing ontstond er zondagavond een ‘heilig’ geroezemoes. In het licht van de tekst (m.n. Hand. 9:27,28) stelde ik aan het eind van de preek voor om met elkaar iets te delen van wat je van Hogerhand had beleefd… die zondag, de afgelopen week of eerder. Nadat we met Ps. 66 ervan gezongen hadden ‘…. hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest….’ werd het spontaan gedaan. Een jongere vertelde me later: ik zat naast een onbekende meneer en in die paar minuten heb ik zomaar een paar dingen verteld, die ik anders nooit gezegd  zou hebben. En een oudere zuster vertelde me hoe ze verrast werd door wat ze hoorde van een broeder met wie ze al jarenlang in dezelfde bank zit. Mooi!

Waarom ik het voorstelde? 

Nee niet om weer ‘iets nieuws’ overhoop te halen. Eerder om aan te sluiten bij een bijbelse  traditie. Dat gelovigen elkaar verhalen van hun ervaring met God. Het is één van de dingen die we als kerkenraad graag bevorderen. In lijn met geuite verlangens vanuit de gemeente tijdens  het bezinningsproces 

Waar dat goed voor is? 

Allereerst is het tot lof van onze God. Want waar zou Hij het meeste mee gediend zijn: als wij het goede, wat Hij geeft en doet, voor onszelf houden of met elkaar delen? Het antwoord laat zich raden.

Vervolgens, om onze onderlinge verbondenheid in Christus te voeden en te versterken.  Door van elkaar te horen wordt afstand overbrugd en worden we ons ervan bewust dat we drinken uit dezelfde bron, leven van dezelfde genade, geleid worden door één Geest. 

Verder, om in de wereld van vandaag (en in het bijzonder van Amsterdam!), waarin we vaak erg weinig gewaar worden van God, juist van elkaar het nodige van Hem te vernemen. Hoe Hij door een treffend woord nabijkwam…. ongedacht te hulp schoot… door de Geest ons verrassend iets aanreikte. Als tastbare tekenen dat Hij leeft!

En tenslotte, als een oefening om woorden te geven aan wat we geloven, wat we van de Levende ontdekten, waar we innerlijk van overtuigd raakten, wat er in ons hart en leven omgaat. Juist het gesprek met ‘huisgenoten’ in de gemeente kan helpen om er met ‘buitenstaanders’ in jouw netwerk over te leren praten. 

Alle reden dus om dit vaker te doen.

Bij de dienst

Vanaf zondagavond 13 september lezen we in de avonddiensten verder uit het boek Openbaringen. Er wachten nog enkele aangrijpende en veelbelovende visioenen… die door de hemel zelf ons zijn gegeven. Alle reden om (zoveel als je kunt) te komen en je ogen uit te kijken.

Related Posts

Leave a Reply