Wijkkringen 2015/2016

Op zijn tijd wordt ieder ermee geconfronteerd, met lastige vragen over God en geloof. Zoals: hoe zit het met Gods liefde als je al het lijden in de wereld ziet? Hoe kom je erbij om te geloven dat de Bijbel het woord van God is? En is christelijk geloof echt het enig ware? Het kunnen ook zomaar je eigen vragen en twijfels zijn. Het is goed om daar samen eerlijk over door te praten. En elkaar het nodige aan te reiken wat jezelf en anderen verder kan helpen. Om als gelovige toegerust te worden om in deze samenleving je weg te gaan en doordachter je mannetje te staan. Tegelijk kan het gesprek over deze dingen een oefenplek zijn om de vragen van je hart te delen, door elkaar bemoedigd te worden en zo samen te groeien in geloof en liefde.

In overleg met de commissie gemeenteopbouw is besloten dit jaar deze en andere vragen op de wijkkringen aan de orde te stellen. Ds. Paul Visser en onze pastoraal medewerker Frans Hoogendijk zorgen elke keer bijtijds voor het nodige gespreksmateriaal. In aansluiting op de kring zal er dan in de avonddienst een leerdienst worden gehouden over het besproken thema. Daarbij wordt als het even kan ook gebruik gemaakt van input vanuit de kringen.

Er zijn dit jaar weer 10 kringen ingepland, in de volgende weken:
21-24 september, 12-15 oktober, 9-12 november, 7-10 december, 11-14 januari, 8-11 februari, 7-10 maart, 11-14 april, 16-19 mei en 20-23 juni. Het verschilt per kring op welke dag en moment zij samenkomt.

Wil je meedoen met een kring? Meld je dan aan via scriba@noorderkerk.org

Related Posts

Leave a Reply